من و خودم دوتایی

تمام تنهایی هایم تقدیم انکه تنهایم گذاشت...........


دنیا......

دنیا جای عجیبی است.زمانی که احساس میکنی باید دوست بداری به تو می گوید(دوست داشتن کار احمقانه ای است)

زمانی که دوست داشتن را فراموش میکنی به تو می گوید(احمقی که هرگز دوست داشتن را امتحان نمی کنی)

زمانی که گریه می کنی تنهایت میگذارد و می گوید حقیقت تلخ زندگی  را بچش

زمانی که به حقیقت تلخ زندگی عادت می کنی می گوید زندگی شیرین است

ابی اسمانش را می بینی و می دانی دروغ است و فقط رنگی از دریاست.اما خدایش را نمی بینی و می دانی عین حقیقت است

چه فرقی می کند زمانی که نه اسمان و نه دریایش مال توست

تو به مهمانی دنیا امده ای

هیچ کس نمی تواند بگوید بین بودن و نبودن یک دنیا فاصله است یا تنها یک نقطه فاصله؟

من می گویم یک دنیا فاصله هست میان بودن و نبودن.دنیایی که در یک نقطه خلاصه می شود

تو اولین نفر باش که روی قانون هستی روی قانون زمین روی قانون بشریت پا میگذاری.عاشق نسیمی شو و هرگز از عشقت نگذر.به ماهی ها یاد بده اگر بخواهند می توانند تنفس کنند.راز زندگی را به انها بیاموز.بگو که زمین مال انهاست پس خود را به اب محدود نکنند

به شمع یاد بده حتی اگر روزی پروانه ای هم نبود باز هم از حرارت عشق بسوزد

به او بگو که او عاشق دوست داشتن است.نه عاشق پروانه.حس قشنگ رویا را به او بیاموز

دیروز در حالی که کنار دریا نشسته بودم ابری به من گفت:من نبارم دریا دیگر دریا نیست

انگاه دریا لبخندی زد و ارام زمزمه کرد:ابر خود از ماست

و من به هر دو نگاه کردم و گفتم:به خدا دنیا جای عجیبی ست.به خدا

 

نويسنده: من | تاريخ: سه شنبه 31 خرداد 1390برچسب:, | موضوع: <-PostCategory-> |

آیا مهمه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 

خدایا خیلی ممنون که مردم ما همه چیز را می بینند و می فهمند حال انکه به ان توجه نمی کندد و خود را به نفهمی می زنند مهم نیست.

 

 

خدایا ممنون که به ما این همه مدیر لایق دادی حال انکه مردم به خاطر به ریاست رسیدن این مدیران به یکدیگر ظلم می کنند و به هم شورش می برند مهم نیست

 

 

.خدایا ممنون که از اینکه ممنون از اینکه باعث شدی کشور های بزرگی مانند امریکا تحت تاثیر فرهنگ بالای مردم ایران قرار گیرند و فقط و فقط برای افزایش سطح اگاهی ما شبکه های متعددی راه اندازی کنند حال انکه جنبه ی انحراف جامعه را به خود گرفته مهم نیست.

 

 

خدایا ممنون از اینکه کشور ما را با چندین نزاد و قوم مختلف و فقط و فقط برای پیشرفت ما کنار هم جمع کردی حال  انکه ما تنها برای ساختن جک از انها استفاده می کنیم مهم نیست.

 

 

خدایا ممنون از اینکه به ما چیز نا اشنا و عجیبی به اسم مغز و اگاهی دادی.حال انکه ما اصلا نمیدانیم انها چیست مهم نیست.

 

 

و در پایان همه گویند :خدایا داده هایت نعمت و نداده هایت حکمت است.حال انکه ما نمیدانیم از نعمت هایت چگونه استفاده کنیم مهم نیست.

ولی ای کاش تمام داده هایت را از ما می گرفتی و تنها یک داده به ما میدادی ان هم این نعمت که:بدانیم از داده هایمان چگون هاستفاده کنیم

 

نويسنده: من | تاريخ: سه شنبه 31 خرداد 1390برچسب:, | موضوع: <-PostCategory-> |